Visie en project

In het internaat Het Molenschip zet een team van pedagogisch opgeleide opvoeders zich dagelijks in om de internen een ‘thuis’ te bieden.

Wij vinden het uitermate belangrijk dat kinderen en jongeren de kans krijgen om zich ten volle te ontplooien, zodat ze kunnen groeien naar mondigheid, intellectuele nieuwsgierigheid, bewogenheid, rechtvaardigheid, openheid, zelfstandigheid en verdraagzaamheid.

We besteden veel aandacht aan onze pedagogische taak. We bieden een structuur aan waar de kinderen en de jongeren kansen krijgen om te studeren o.a. door de organisatie van extra studiemomenten tijdens examens en begeleiding bij eventuele tekorten.

Op sociaal vlak bieden we een omgeving, waar opvoedingswaarden als sociale inzet, verantwoordelijkheidszin, kritisch denken… tot ontplooiing kunnen komen. We richten ons op hedendaagse thema’s en hebben oog voor de persoonlijke behoeften van de internen.

Door een evenwicht tussen structuur met duidelijke afspraken en regels te bieden én individuele ontplooiing te stimuleren, geven we de jongeren de kans om zich creatief en affectief te ontwikkelen.

Lees hier onze volledige visietekst, per leefgroep alsook heel wat praktische info