Time-in beleid

Om de leefsfeer in het internaat aangenaam en niet constant bestraffend te houden, besteden we veel aandacht aan het ‘time-in beleid’.

We proberen de internen te stimuleren om gepast gedrag als norm te aanvaarden.

We werken hierbij proactief om het welbevinden van de internen te bevorderen.

Sanctioneren proberen we te beperken door preventief gedrag. Tijdens een time-in moment – in sommige leefgroepen in een heus time-in hoekje – leren de internen op gepaste wijze om te gaan met gevoelens. De internen worden aangespoord hun gevoelens te herkennen en te verwoorden.