Participatie

In het internaat proberen we zoveel mogelijk een klimaat te ontwikkelen waar zowel de internen als de opvoeders zich goed voelen.

Wij streven dit na door bepaalde waarden, normen en leefregels te gebruiken waar iedereen zich aan houdt. Op die manier kan het samenleven in het internaat voor iedereen op een aangename manier beleefd worden.

Toch staan we steeds open voor nieuwe ideeën en eventuele aanpassingen. Dit doen we door te werken aan participatie tussen de internen en de opvoeders.

Soms gebeurt dit op vrij informele wijze (kringgesprek), maar het kan ook als een echt officieel overlegmoment opgevat worden (minivergadering met notities en afspraken die vastgelegd worden)

De graad van meedenken / mee beslissen is afhankelijk van het onderwerp en de leeftijd van de internen.