Inschrijvingsbeleid

Oorspronkelijk was onze doelgroep kinderen waarvan de ouders geen vaste verblijfplaats hebben, met name schippers, foorreizigers en circusmensen.

Echter, tegenwoordig kan ieder kind, dat nood heeft aan een internaat, bij ons terecht.

De kinderen die in het internaat verblijven, lopen school in de basisschool van Het Molenschip.

Internen die secundair onderwijs volgen gaan naar de vervolgscholen in Evergem of de omgeving van Evergem. Dit zijn bij voorkeur scholen die behoren tot het GO. De ouders geven bij het begin van het schooljaar alle coördinaten door aan het internaat. Indien een interne tijdens het schooljaar van school verandert, wordt ook het internaat hiervan op de hoogte gebracht.

Minimum leeftijd: 2,5 jaar.

Maximum leeftijd: 18 jaar.

Evt. verlenging van het verblijf in het internaat (na het bereiken van de maximum leeftijd), kan enkel na toestemming van de directeur, op advies van de schoolraad.

Welke documenten hebben we nodig om in te schrijven?

  • Een volledig en correct ingevuld (her)inschrijvingsformulier.
  • De ID-kaart of een kopie ervan.
  • Medische gegevens en een overzicht van de eventueel te nemen medicatie.
  • Evt. een recente pasfoto.
  • Leeftijdsgebonden toelatingen.
  • Bijzondere toelatingen.
  • Verklaring akkoord internaatsreglement/leefregels.