Internaat

Beste ouders,

Eerst en vooral willen wij u en uw kind hartelijk welkom heten in ons tehuis. U kan ervan
verzekerd zijn dat alle personeelsleden van Het Molenschip, de onderwijzers in de klas,
de opvoeders in de leefgroep, de mensen van het dienstpersoneel… steeds het beste
van zichzelf geven om uw kind bij ons een ‘tweede thuis’ te geven. Het nieuwe schooljaar
komt dichterbij en natuurlijk komen er bij u tal van vragen boven. U hoeft niet tot 1 september
te wachten om die vragen beantwoord te zien.

Vanaf 18 augustus kan u van maandag tot vrijdag met al uw vragen bij ons terecht van 9u00
tot 15u00 (woensdag van 9u00 tot 12u00). Indien deze uren niet passen in uw tijdsschema,
dan kunnen we samen telefonisch een passender afspraak regelen.

In deze brochure proberen we antwoord te geven op de meest voorkomende vragen. (op komst)
Aarzel echter niet ons te contacteren, indien u voor een bepaald probleem geen oplossing vindt.

Marieke Drieghe – Tim Godyn
Beheerder – Directeur