Info school

  • Wie zijn wij?
  • Lees onze visie & pedagogisch project!

.

Basisschool Het Molenschip is gelegen in een groene, verkeersveilige omgeving. Ze biedt onderwijs op maat van uw kind. Een deskundig en dynamisch team staat garant voor het onderwijs van uw kind. De leerstof en klasactiviteiten worden zo nauw mogelijk aan gepast aan het niveau en de interesses van de kinderen. Daar waar uw kind dreigt te ontsporen staat een deskundig zorgteam klaar om het op te vangen en eventuele leerachterstanden of tekorten op een efficiënte manier weg te werken. Ook de sterkere leerlingen blijven niet op hun honger zitten, zij krijgen andere boeiende uitdagingen.

Toch blijven we er over waken dat de lat voor ieders talent, hoog wordt gelegd!

Heeft u nood aan een Internaat? Op ditzelfde domein is een internaat gelegen waarin kinderen in aangepaste leeftijdsgroepen vertoeven (van 2,5 tot 18 jaar). Ook daar staat een deskundig, dynamisch team van opvoeders en opvoedsters klaar om uw kind op te vangen in een huiselijke warme sfeer. Er wordt aandacht besteed aan de persoonlijke noden van uw kind, gepaste studiebegeleiding,
de ontwikkeling van sociale vaardigheden,….

Vandaar dat wij samen durven zeggen: JOUW KIND, ONZE ZORG!