CORONA

Beste ouder,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze scholengroep?

Alle lessen worden geschorst. Enkel in uitzonderlijke gevallen kunnen jullie beroep doen op de NOODOPVANG van de school. Dit om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De schooluren blijven ongewijzigd. Er zullen geen buitenschoolse activiteiten doorgaan.

Voor de leerlingen die toch aanwezig zijn is er geen mogelijkheid tot warme maaltijd en er zal evenmin leerlingenvervoer zijn met de bussen van de scholengroep.

De voor- en naschoolse opvang blijft doorgaan zoals anders en het internaat voorziet enkel noodopvang en dit vanaf maandag 16/03 om 08u00.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden van leerlingen geregistreerd.

Wat kan je als ouder doen?

  • Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.
  • De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe- spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

 

Met vriendelijke groet,

Tim Godyn, directeur                        Niels Verhegge, internaatbeheerder