Betalingsmodaliteiten

De tarieven voor de kostgelden worden jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur van de Scholengroep.

Er is een tarief voor het lager onderwijs en een tarief voor het secundair onderwijs.

De ‘rechthebbenden’ (schippers, foorreizigers en circusmensen) betalen een aangepast tarief, omdat voor deze internen een staatstussenkomst gegeven wordt.
De kostgelden dienen steeds vooraf betaald te worden:

  • Voor de rechthebbenden is dit per trimester
  • Voor de anderen is dit per maand.

De kostgelden omvatten:

  • de huisvesting en al de nutsvoorzieningen die hierbij horen;
  • het onderhoud van de infrastructuur;
  • de maaltijden (ontbijt, vieruurtje, middag- en avondeten, waarvan minstens 1 warme maaltijd);
  • voor maaltijden die de internen in de secundaire school gebruiken, zullen de meerkosten voor de warme maaltijd (max. € 5.0) verrekend worden via de provisie.

 

Bij een eerste inschrijving wordt er € 125.00 per kind gevraagd als provisie. Dit is om de persoonlijke onkosten voor uw kind te doen (uitstappen internaat, zwemmen, dokterskosten, apotheek…). Per trimester wordt bekeken wat er uitgegeven werd en hoeveel er aangezuiverd moet worden tot het bedrag van € 125.00.